CAAT projekt

Razvoj tehnologije za procjenu autopurifikacijskih sposobnosti priobalnih voda

Opis projekta Kontakt

Osnovni cilj projekta

Primjena fundamentalnih istraživanja iz područja oceanografskog i atmosferskog modeliranja povezanih s fizikalnim procesima toka i transporta zagađenja različitim otjecanjima prema Jadranu, a sve sa svrhom kvantificiranja potencijalnih autopurifikacijskih kapaciteta samog priobalnog mora.

Proračun CAAT projekta

Ukupna vrijednost projekta je 7.156.744,99 kn || Iznos koji je sufinancirala Europska unija bespovratnim sredstvima iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. iznosi 6.034.318,11 kn 

Svrha projekta

Rezultate brojnih prethodnih istraživanja u priobalju, a združene s novim metodologijama za sama mjerenja i procjenu stanja kvalitete mora razvijenih u ovom projektu, upotrijebiti za kreiranje alata primjenjivih od strane različitih zainteresiranih dionika i donosioca odluka u upravljanju priobalnim područjima.

Opis projekta

Projekt „CAAT (Engl. Coastal Autopurification Assessment Technology) – Razvoj tehnologije za procjenu autopurifikacijskih sposobnosti priobalnih voda“ primjenom fundamentalnih znanstvenih istraživanja iz područja oceanografskog i atmosferskog modeliranja, te fizikalnih procesa toka i pronosa zagađenja u vodnim resursima će razvijati inovativna rješenja za prognozu utjecaja zagađenja na priobalne vode. Uz metode prognoziranja, projekt će proizvesti smjernice za adekvatno i integralno upravljanje priobalnim područjima u kontekstu osiguranja optimalnog stanja kakvoće mora uravnoteženog s pratećim ekonomskim i socijalnim prilikama.

CAAT (Engl. Coastal Autopurification Assessment Technology) Razvoj tehnologije za procjenu autopurifikacijskih sposobnosti priobalnih voda – KK.01.1.1.04.0064

CAAT Promotivni video

Konzorcij CAAT projekta