Održana završna radionica projekta CAAT

U utorak, 28. studenoga 2023. održana je završna CAAT radionica za projektne partnere te dionike, javnosti i medije u Amfiteatru Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu. Radionicu je otvorio izv.prof.dr.sc. Neno Torić, dekan Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu, te je uslijedilo gostujuće predavanje dr.sc. Danice Ramljak, Više…

read more

Najava završne CAAT radionice 28.11.

Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u suradnji sa Fakultetom elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje i Prirodoslovno-matematičkim fakultetom Sveučilišta u Splitu, te Institutom za oceanografiju i ribarstvo Split, organizira završnu radionicu koja će biti održana Utorak, 28. studenog 2023. godine 09:00 sati  Amfiteatar Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije Matice hrvatske 15, Split…

read more

Kompletno testiranje driftera u terenskim uvjetima

U petak 21. srpnja, obavljeno je kompletno terensko testiranje razvijenih prototipova driftera na ušću rijeke Jadro. Ušće rijeke Jadro ujedno ima višestruku ulogu takozvanog „terenskog laboratorija“ na kojem prošireni istraživački tim CAAT-a vrši različita testiranja, mjerenja i istraživanja. Razvijeni drifteri su puštani u tri serije ponavljanja kako bi se obuhvatio…

read more

Održana treća radionica za partnere i dionike CAAT projekta

U petak, 07. srpnja 2023. održana je treća CAAT radionica za projektne partnere te dionike, javnosti i medije u vijećnici Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu. Nakon uvodne prezentacije koju je održao voditelj projekta, prof dr. sc. Roko Andričević (FGAG), uslijedile su prezentacije: Rezultati atmosfersko-oceanografskog modela Kaštelanskog zaljeva, mr….

read more

Najava CAAT radionice 07.07.

Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije najavljuje, treću po redu, CAAT radionicu koja će se održati 07. srpnja 2023. godine s početkom u 09:30 sati u vijećnici Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu (Matice Hrvatske 15, 21 000 Split). Ciljevi radionice su povećavanje svijesti o problemima zagađenja…

read more

Sastanak projektnog tima CAAT (03. ožujak 2023.)

U petak, 03. ožujka 2023., održan je sastanak projektnog tima CAAT u Vijećnici Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije (FGAG). Na sastanku su sudjelovali projektni partneri: Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje (FESB), Prirodoslovno matematički fakultet (PMF), Institut za oceanografiju i ribarstvo (IZOR). Na sastanku su izneseni statusi obrade dosad prikupljenih podataka,…

read more

Prvo testiranje izdržljivosti driftera u terenskim uvjetima

U petak 16. prosinca, obavljeno je djelomično terensko testiranje razvijenih prototipova driftera na ušću rijeke Žrnovnice. S obzirom na vremenske uvjete na terenu, izrazito niske temperature i relativno uzburkano more, iz sigurnosnih razloga izvršena je samo jedna realizacija puštanja driftera. Navedeni izlazak na teren je omogućio svojevrsno testiranje izdržljivosti driftera…

read more

Laboratorijsko testiranje

U petak, 11. studenog 2022, projektni tim CAAT i suradnici odradili su laboratorijsko testiranje plutača u hidrotehničkom laboratoriju u Žrnovnici. Testiranje je provedeno u hidrotehničkom kanalu, a promatrali su se fizikalni parametri vode (temperatura, električna provodljivost, zamućenost, otopljeni kisik, optička svojstva vode na 18 kanala), te gibanje vode odnosno valovanje…

read more