Postavljanje visoko-frekventnog radara i pripadajuće aktivnosti primopredaje

U tjednu od 8 do 12. svibnja 2023. godine, organizirani su postavljanje i kalibracija sustava visoko-frekventnog radara CODAR od strane dobavljača – tvrtke Qualitas Remos, na lokaciji unaprijed dogovorenoj s Institutom za oceanografiju i ribarstvo (IOR). Za instalaciju je bilo potrebno osigurati prostor na kojem se montirala zaštitna kućica s jedinicom za napajanje i upravljanje sustavom. Kućica je klimatizirana, kako bi u njenoj unutrašnjosti  bili regulirani uvjeti temperature i vlage  te da ne bi došlo do pregrijavanja i oštećenja elektronike sustava.

Sama antena radara postavljena je u neposrednoj blizini zgrade instituta i kućice s upravljačkim sustavom, na način da može zahvatiti što je moguće više morske površine Bračkog kanala i dijela Kaštelanskog zaljeva.

Nakon instalacije, predstavnici dobavljača su obavili i detaljno kalibriranje radara uz podršku IOR-a, gdje su korištenjem institutske brodice te plovidbom na unaprijed definiranoj kružnici oko antene vršili kalibracijska mjerenja.

Potom je održana edukacija za korištenje radara i korištenje mjerenja radijalnih struja koja se dobivaju ovakvim sustavom.  Primjer mjerenja površinskih struja snimljenih baš za vrijeme puhanja jakog juga, u danima primopredaje radara, dani su na slici ispod.

Na edukaciji su sudjelovali članovi istraživačkog tima projekta CAAT.