Održana treća radionica za partnere i dionike CAAT projekta

U petak, 07. srpnja 2023. održana je treća CAAT radionica za projektne partnere te dionike, javnosti i medije u vijećnici Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu.

Nakon uvodne prezentacije koju je održao voditelj projekta, prof dr. sc. Roko Andričević (FGAG), uslijedile su prezentacije:

  • Rezultati atmosfersko-oceanografskog modela Kaštelanskog zaljeva, mr. sc. Sanja Grgurić (GEKOM)   
  • Mjerenje strujanja visoko-frekventnim radaromdr. sc. Hrvoje Mihanović (IZOR)
  • Razvijeni prototipovi za mjerenje dinamike i kakvoće mora, izv. prof. dr. sc. Vladimir Divić (FGAG)
  • Rezultati disperzijskog modela I concept autopurifikacijedoc. dr. sc. Morena Galešić Divić (FGAG)
  • Radionica je završila diskusijom i razgovorom