Kompletno testiranje driftera u terenskim uvjetima

U petak 21. srpnja, obavljeno je kompletno terensko testiranje razvijenih prototipova driftera na ušću rijeke Jadro. Ušće rijeke Jadro ujedno ima višestruku ulogu takozvanog „terenskog laboratorija“ na kojem prošireni istraživački tim CAAT-a vrši različita testiranja, mjerenja i istraživanja.

Razvijeni drifteri su puštani u tri serije ponavljanja kako bi se obuhvatio što više površine ušća i s različitim utjecajem rijeke. Plutače su zbog nasumičnog polja brzina na promatranoj lokaciji imali različite putanje u sve tri realizacije. Uz praćenje plutača kao validacijska mjera, korištena je casta-way sonda za provjeru rezultata temperature i slanosti na mjestu samog puštanja driftera. Ovaj put su se svi drifteri pokazali kao nepropusnima (prethodno su u laboratoriju izvršena ojačanja vodonepropusnosti), te su uspješno prikupili i spremili podatke.