Održan prvi online sastanak

U jeku globalne pandemije COVID-19, i CAAT tim je prebacio svoje djelovanje u online izdanje, pa je prvi online sastanak održan 8. travnja 2020 putem Skype platforme. Diskusija je uključivala iduće korake u provedbi, prvenstvo finalizaciju početnog plana nabave, kao i ostale administrativne obveze prema SAFU-u, kratku raspravu o statusu i smjernicama istraživanja.