Post covid-19 sastanak projektnog tima CAAT

U utorak, 16. lipnja 2020. održan je post covid-19 sastanak projektnog tima CAAT u Vijećnici Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije (FGAG), zajedno sa predstavnicima partnera – Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje (FESB), Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje (FESB), Instituta za oceanografiju i ribarstvo (IZOR) i Prirodoslovno-matematičkog fakulteta (PMF), te s administrativnim voditeljem projekta – Igor Ujević iz tvrtke Roterm. Napravljen je kratak pregled provedenih aktivnosti, s naglaskom na status provedbe javne nabave te niza administrativnih zadataka i odgovornosti prema predstavničkom tijelu 2 – SAFU.

Administrativni voditelj je izložio zadatke koje tim treba pripremiti za izradu drugog po redu projektnog izvještaja, dok je znanstveni voditelj (prof.dr.sc. Roko Andričević) iznio smjernice za daljnje korake u samim istraživanjima. Dosad su napravljeni pregledi literature; osmišljen preliminarni koncept sustava za kratkoročno mjerenje (koje se treba dalje razvijati po završetku nabave opreme za izradu prototipa); izvršena preliminarne pripreme za numerička modeliranja (za daljnji razvoj također potreban završetak javne nabave); analizirani su dostupni podaci (npr. Sentinel 2 satelit iz Copernicus programa Europske unije). U sklopu projekta također je zaposlena jedna doktorandica (FESB) dok je natječaj za još jednog doktoranda i poslijedoktoranda trenutno u tijeku (FGAG).