Sastanak projektnog tima CAAT

U petak, 18. rujna 2020. održan je sastanak projektnog tima CAAT u Vijećnici Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije (FGAG), s predstavnicima partnera – Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje (FESB), Instituta za oceanografiju i ribarstvo (IZOR) i Prirodoslovno-matematičkog fakulteta (PMF), te predstavnikom tvrtke Roterm.

Napravljen je kratak pregled provedenih aktivnosti, s naglaskom na status provedbe javne nabave te niza administrativnih zadataka i odgovornosti prema predstavničkom tijelu 2 – SAFU.

Administrativni voditelj je izložio zadatke koje tim treba pripremiti za izradu trećeg po redu projektnog izvještaja (ZNS 3), dok je znanstveni voditelj (prof.dr.sc. Roko Andričević) iznio smjernice za daljnje korake u samim istraživanjima. U tijeku je kartiranje svih bujičnih tokova i obalnih ispusta u područje Kaštelanskog zaljeva i Bračkog kanala kao neophodni ulaz za pripremu numeričkog modeliranja navedene domene (FGAG). U dogovoru s kolegama s Instituta za oceanografiju i ribarstvo dogovoren je postupak prikupljanja raspoloživih podataka mikrobioloških i fizikalno kemijskih parametara na postojećim mjernim postajama u projektnom području. U sklopu projekta također je zaposlen jedan poslijedoktorand (FGAG) dok je natječaj za doktoranda u tijeku (FGAG).