Održana prva radionica za partnere i dionike CAAT projekta

10. i 11. prosinca 2020. održana je prva (dvodnevna) CAAT radionica za projektne partnere te dionike, javnost i medije putem Google Meet platforme. 

10. prosinca održan je prvi dio radionice za projektne partneri na kojemu je sudjelovalo 22 znanstvenika, stručnjaka i suradnika. Cilj je bio potaknuti interno povezivanje projektnih partnera. Znanstveni voditelj CAAT projekta, prof.dr.sc. Roko Andričević (FGAG) održao je uvodnu prezentaciju projekta, a nakon toga su usljedile prezentacije ostalih projektnih partnera (Vladimir Divić (FGAG), Sanja Grgurić (GEKOM), Darko Koračin (PMF), Hrvoje Mihanović (IZOR), Ljiljana Šerić (FESB)) u kojima su predstavljene aktivnosti i  dosadašnji napori. Radionica je završila diskusijom i razgovorom.

Drugi dan radionice, 11. prosinca, bio je usmjeren na predstavljanje aktivnosti dionicima i vanjskim stručnjacima. Sudjelovalo je ukupno 29 predstavnika, kako projektnih partnera, tako i relevantih dionika poput Sveučilišnog odjela za studije mora (Sveučilište u Splitu), Javne ustanove RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije, PAP/RAC organizacije, Clustera za eko-društvene inovacije i razvoj CEDRA Split, Udruge za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce te Grada Splita. 

Nakon uvodne prezentacije koju je održao prof. dr. sc. Roko Andričević, uslijedile su prezentacije:

  • Upravljanje i analize mjerenja procesa u obalnom pojasu, doc. dr. sc.Vladimira Divića (FGAG), 
  • Izrada atmosfersko-oceanografskog modela Kaštelanskog zaljeva je u ime GEKOM-a održao prof. dr. sc. Roko Andričević, 
  • Modeliranje toka i pronosa zagađenja u priobalnim vodama, prof. dr. sc. Darko Koračin (PMF),
  • Monitoring strujanja i kvalitete mora, dr. sc. Hrvoje Mihanović (IZOR),
  • Kohezija daljinskih istraživanja i mjerenja u procjeni kvalitete vode za kupanje, izv. prof. dr. sc. Ljiljana Šerić,
  • radionica je završila diskusijom i razgovorom.

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Sveučilišta u Splitu, Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije.

Projekt je sufinancirala Europska unija bespovratnim sredstvima iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.
Više o projektu možete pročitati ovdje!