Sastanak projektnog tima CAAT (17.ožujak 2021.)

U srijedu 17. ožujka 2021. održan je sastanak projektnog tima CAAT u Vijećnici Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije (FGAG). Na sastanku su sudjelovali projektni partneri: Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje (FESB), Prirodoslovno matematički fakultet (PMF), Institut za oceanografiju i ribarstvo (IZOR) i tvrtka GEKOM iz Zagreba.

Na sastanku su:  predložene lokacije za postavljanje ADCP uređaja, dogovorena su mjerenja površinskih morskih struja i valova na zapadnom dijelu Kaštelanskog zaljeva te na zapadnom dijelu Bračkog kanala, predstavljene su dosadašnje aktivnosti u postavljanju i implementaciji numeričkog modela i izložena je prezentacija razvoja disperzijskog modela. Također, predstavljene su lokacije kartiranih bujičnih ispusta koji predstavljaju izvor onečišćenja s kopna na područjima domene projekta CAAT u svrhu implementacije za numerički model. Na kraju je dogovoren sljedeći sastanak vezan uz izradu WebGIS platforme za pohranu prikupljenih i modeliranih podataka od strane svih partnera.