Terensko mjerenje lipanj 2021

U srijedu, 16. lipnja 2021, projektni tim CAAT i suradnici odradili su prvo mjerenje u sklopu projekta na području estuarija rijeke Jadro, uvala Vranjic u Splitu. Izvršen je prelet estuarija dronom s integriranom hiperspektralnom kamerom, zatim je na istoj trasi izvršen ground truthing s broda pomoću CTD-DO (mjerenje slanosti, temperature i otopljenog kisika) i C3 sonde (mjerenje klorofila, obojene otopljene organske tvari i turbiditeta). Prikupljena mjerenja će se dalje obrađivati za potrebe CAAT projekta.