Testiranje ROV-a (remotely operated vehicle) nabavljenog u projektu

U subotu, 4. prosinca 2021, CAAT tim izašao je na teren napraviti testni zaron ROV-a (remotely operated vehicle) na lokaciji plaže Žnjan u Splitu. BlueROV2 je nabavljen u sklopu projekta te će biti korišten za nadgledanje samih prototipova platformi za mjerenja, te za dodatna testiranja i mjerenja. Zbog svog koncepta otvorenog pristupa, moguće je na njega ugraditi dodatne senzore što također spada u buduće aktivnosti projekta CAAT.

Kratak pregled brzog testa može se vidjeti na sljedećem linku: